Propagasyon

Aprs

APRS 
(Automatic Packet Reporting System )
APRS SİSTEMİ NEDİR?     

APRS sistemi Automatic Position Reporting System   cümlesinin  kısaltılmışı olup,   Otomatik Mevki Bildirim Sistemi diye  tercüme edilebilir.Temel olarak Amatör
telsiz vasıtasıyla bulunulan yerin bildirilmesi ve  o anda ne yapıldığının ikonlarla belirtilmesidir. Genellikle VHF frekansı kullanılır, ancak HF bandından da APRS
sinyalleri  yayımlanmaktadır. APRS Sisteminde  yaygın olarak VHF bandında Avrupa:144.800, Amerika: 144.390 MHz frekansları kullanılır.

APRS sisteminin ilk amacı mevki bildirmek olmakla birlikte, geçen süreçte, karşılıklı mesaj aktarımı,  Otomatik meteoroloji sistemlerinin APRS ye eklenmesi gibi
detaylar ile  kullanımı genişletilmiştir. Ve hatta internet kullanılarak, dünyanın herhangi bir yerindeki APRS istasyonu  (tabiki dataları internette ise) ile
haberleşilebilir.


Amatör

Birleşmiş Milletler’e bağlı bir uzmanlık kuruluşu olan ve haberleşme (telekomünikasyon) konusundaki evrensel düzenleyici kurum sıfatını taşıyan“Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - International Telecommunication Union - ITU” tarafınca tanımlanmış bir “Haberleşme Servisi” niteliğindedir. Dolayısıyla, radyo, televizyon, deniz telsizi, hava telsizi, kara telsizi ve benzeri gibi diğer servislerle eşdeğer bir haberleşme etkinliğidir.

Ceyhan Temsilciliği

 Adana ili Ceyhan ilçesine özel röle istasyonu kuruldu. Gaziantep Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği'ne (GRAD) üye olan Hamit Bozkurt, Denizhan Ozangüç ve Erol Erdoğan tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, GRAD'ın Hamit Bozkurt'u Ceyhan Temsilcisi olarak yetkilendirmesinden sonra, Ceyhan'a röle istasyonu kuruldu. Ceyhan merkezindeki röle
istasyonu, 01 Ekim 2013 tarihinde faaliyetine başladı. Röle İstasyonu sorumlusu Hamit Bozkurt yaptığı açıklamada; " Afet zamanında, savaşlarda ve barış zamanında kesintisiz
iletişim kurmamız bu sayede çok daha kolay ve faydalı hale gelmiştir dedi.